Mūzikas/ mākslas izglītības programmas

Piedāvājam:

8 profesionālās ievirzes izglītības programmas, kurās attīstīt prasmes un talantus.

2 interešu izglītības programmas bērniem, kas vēl nav sasnieguši profesionālās ievirzes izglītības izglītojamo vecumu.

Mūzikas izglītības programmas

Sitaminstrumentu spēle

Flautas spēle

Vijoles spēle

Ģitāras spēle

Akordeona spēle

Vokālā mūzika – Kora klase

Klavierspēle

Mākslas izglītības programmas

Vizuāli plastiskā māksla

Interešu izglītība

Interešu izglītības programma “Mākslas pamati”

Interešu izglītības programma “Mūzikas pamati”