Interešu izglītības programma bērniem līdz 8 gadu vecumam.

Kontaktpersonas

Vizuāli plastiskā māksla pedagogs, interešu izglītības, sagatavošanas klases "Mākslas pamati" pedagogs

Vizuāli plastiskā māksla pedagogs, interešu izglītības, sagatavošanas klases "Mākslas pamati" pedagogs

Līga Reine-Smilgaine

Kolēģe Mārīte Nartiša pedagoģi Līgu raksturo kā darba rūķi, kas strādā ļoti daudz ar bērniem, izprot tos, vienmēr ir jaunu un labu ideju pilna gan ikdienas stundās, gan svētku dekorāciju veidošanā un noformēšanā. Pati piedalās visos darbos. Sirsnības un labestības pilns kolēģis.