Uzņemšana

Vide

Mūsdienīga, atvērta, kultūras vides veicinoša izglītības iestāde.

Centrēta personība

Individuālā pieeja mācību darbā. Iespēja organizēt un piedalīties skolas dzīves veidošanā un paust savu viedokli.

Iestādes vērtības

Atbildība, cieņa, sadarbība.