Mūsu vide

Mūsu skolas piederošā teritorija vienmēr ir sakopta, estētiska skolas vide ar plašu izstāžu-koncertzāli.

Katru gadu skolā notiek labiekārtošanas darbi.

 

Foto no skolas izlaiduma - ārskats