Dalība pasākumos

 

Izglītojamo un pedagogu radošās aktivitātes

2022./2023. mācību gads

Datums Pasākums Dalībnieki
01.09. Zinību diena M.Grīnīte, A.Graudiņa, M.Graudiņa, L.Grosbaha A.Zeļģe, Vijolnieku trio, K.A.Mitenberga;
05.09. Aģitācijas pasākumi Rojas vidusskolas audzēkņiem – 1.kl. “Pūcītes” M.Grīnīte, A.Graudiņa, R.Veckāgans, A.Rudzīte
06.09. Andra Kalniņa personālizstāde Jebkurš interesents
13.09. Vecāku sapulce – radošā darbnīca Mūzikas un mākslas skolas izglītojamo vecāki un pedagogi
16.09. Grafikas spiedes apstrādes meistarklase Mākslas skolas izglītojamie
17.09. Jāzepa Pīgožņa Balva Latvijas Ainavu glezniecībā jauniešiem M.Jansone
23.09. Talsu novada pedagogu apbalvošana M.Zemture
24.09. Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkurss “Pils. Sēta. Pilsētā” R.Pralgauskis
26.09. VPM audzēkņu prezentācija “Mans darbs” Mākslas nodaļas izglītojamie
29.09. VPM audzēkņu apbalvošana OMMS konkursā “Ar Purvīša acīm” 1.-5. klases vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi
03.10. Mūzikas nedēļa Mūzikas nodaļas audzēkņi
06.10. Saruna-lekcija ar I.Sutugovu Mūzikas nodaļas audzēkņi
07.10. A. Kalniņa personālizstādes noslēgums, koncerts RMMS izglītojamie
08.10. Pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens Pedagogi
10.10. Radošā viktorīna “T- krekls” 1.-5. klases vizuāli plastiskās mākslas izglītojamie
15.10. Alojas dziesmu konkursa “Kas mēs bijām, būsim, esam?” meistarklase kopā ar E. Ešenvaldu un S. Menci E. Kirilova
16.10. Vizuālās mākslas konkurss un izstāde “Pasakas par ziediem” E. Blūma,S. Jonušs, H. Dambiņš, E. Sikatere,R. Čaunāne,G. Maškevica,L. Mikīte, R. Praglauskis
22.10. Zoom lekcija ar zīmola TALANTED veidotāju Indru Komarova 1.-5. klases vizuāli plastiskās mākslas izglītojamie
25.10. Izstāde Rojas Jūras un zvejniecības muzejā “Roja Manām Acīm” 1.-5. klases vizuāli plastiskās mākslas izglītojamie
27.10. Pieredzes apmaiņa Saldus mākslas skolā un mācību ekskursija uz J. Rozentāla muzeju. RMMS audzēkņi
29.10. Koncerts senioriem – Rojas kultūras centrā D.D.Gitendorfs, M.Graudiņa, R.Gideka, M.Grīnīte
08.11. Flautistu meistarklase ar Kristīni Varažinsku L. Grosbaha. E. L. Oļševska, L. Jēkabsone, L. Oga
09.11. K.Zemīša meistarklase Ventspils PIKC M. Grīnīte
14.11. Izstāde Valsts svētkiem 1.-5. klases vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi
16.11. Valsts svētku koncerts R.Gideka, M.Graudiņa, K.A. Mitenberga, E.Kirilova, 1.- 3.kl. koris “Vizbulēns”, 4.- 8.kl. koris “Roja” , A.Graudiņa, E.Ārgale, M.Grīnīte, Ģitāristu ansamblis, L. Jēkabsone, L. Oga, E. L. Oļševska, L. Grosbaha
25.11. Konkurss “Dzintara balsis 2022” L.E.Bertholde
28.11. Konkurss – izstāde “Pasakas par ziediem” 1.-5. klases izglītojamie
01.12. – 09.12. Labo darbu nedēļa – “Mani muzikālie Ziemassvētki” Mūzikas un mākslas nodaļu izglītojamie
12.12. Izstāde “Ziema” un A. Kalniņa personālizstāde 1.-5. klases vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi
15.12. Skolas Ziemassvētku koncerts E.Ārgale, D.D.Gitendorfs, A.Zeļģe, M.Grīnīte, R.Veckāgans, E.Klauža, L.Bertholde, vijolnieku duets A.Graudiņa,G.Šneiders; duets M.Graudiņa, R.Gideka; ģitāristu ansamblis, orķestris, 1.-3.kl.koris,4.-8.kl. koris
19.12. Radošā darbnīca piparkūku glazūru zīmēšanā 2. klases audzēkņi
11.01.2023. 51. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2023” 4. klases audzēkņi G. Maškevica, R. Čaunāne
16.01. Valsts konkursa I kārta – modes skate vizuāli plastiskās mākslas audzēkņiem. Vizuāli plastiskās mākslas izglītojamie
No 01.02. līdz 31.03. Izstāde ,,Ziemas brīnumi” Rojas bibliotēkā Sagatavošanas grupas ,,Mākslas pamati” izglītojamie
01.02. Valsts konkursa II kārta Vijoles spēlē (Ventspils) A.Graudiņa, T. Poliakova
03.02 Vokālā mūzika – kora klase Meistarklase I.Jasmane-Rūrāne 4.-8.kl.koris “Roja”, M.Graudiņa, R.Gideka, P.Brīvere, L.Bertholde, E.Kirilova, K.Mitenberga
06.02. Prezentēšanas prasmes – nodarbība ar Anniku Petraškeviču Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi
06.02. Radošā darbnīca PII ,,Zelta zivtiņa” Burbulēnu grupai L.Reine-Smilgaine
07.02. Konkurss “Mana, tava , mūsu Slītere” 2.klases audzēkņi
13.02. Atklātā modes skate VPM izglītojamie
19.02. Konkurss “Uzzīmē vilcienu” Piedalās G. Maškevica, L. Mikīte, A. Linsija Petraša
24.02. Kurzemes reģiona ģitārspēles konkurss ”Sešas stīgas” R.Veckāgans, M.Grīnīte, Lukass Pralgausks, Klāvs Bērziņš (vad.Gustavs Šneiders, Luīze Elza Bertholde)
25.02. Helgas Gūtšmites klaviermūzikas solo koncerts “Miniatūras”  
28.02. 8. Mārtiņa Freimaņa konkurss “Dzīve kā košums!” 4.-5. klases izglītojamie
28.02. Izstāde Upesgrīvas saietu namā “T- krekls ar vēstījumu” 1.-5. klases VPM izglītojamie
8.03.23. Jauno pianistu festivāls “Debija 2023″Juglas MS E.Ārgale
09.03. VPM Valsts konkursa “Apģērbs ir vēstījums” fināls Liepājā Izvirzītas divas kolekcijas P. Laura Pele, D.Poliakova, L. Jēkabsone – Vecākā grupa, G. Maškevica, R. Čaunāne. – jaunākā grupa
14.03. Rojas vsk. “Pūcītes” sadraudzības muzikālais rīts ar Rudes PII “Saulespuķe” A.Rudzīte
14.03. VPM pedagogu izstādes “Mēs” atklāšana E.Ārgale, R.Gideka, pedagogi
23.03. ,,Satikšanās mūzikā” – sadraudzības koncerts ar Liepājas pilsētas 2.mūzikas skolu Koris “Vizbulēns”, A.E.Zeļģe, T.Poliakova, K.Bērziņš, E.Ārgale, L.E.Bertholde, M.Grīnīte, ansamblis “Rondo”, flautu ansamblis, A.Graudiņa, koris “Roja”, pedagogu anamblis.
05.04. Kora klašu audzēkņu sadziedāšanās koncerts “Saldumu pavasaris” Ventspils koncertzālē “Latvija” 4.- 6.kl. ansamblis “Rondo”, L.E.Bertholde
06.04. Talsu novada skolu koru skate 3.-8.kl. koris “Roja”
14.04. Kora “Vizbulēns” 50 gadu jubilejas koncerts Koris “Vizbulēns”, L.E.Bertholde un vijolnieku ansamblis, E.Klauža, D.D.Gitendorfs, M.Grīnīte, flautu ansamblis, koris “Roja”, mākslas nodaļas audzēkņi.
14.04. Konkurss ” Putni etno folk un tautas mūzikā” 1., 2., 3.kl.VPM izglītojamie
19.04. Konkurss “Stīgo radi Bolderāja “ G. Maškevica, R. Čaunāne un J. Cibule
21.04. Radošā darbnīca “Porcelāna liešana” Talsu MMS A.L.Petraša
21.04. Konkurss “Rojas ritmi” Vijolnieku ansambli, flautistu ansamblis
24.04. Valsts konkursa laureātu apbalvošana VPM izglītojamie
03.05. Konkurss Latvijas gada ģitārists 2023. M.Grīnīte
04.05 “Balto galdautu svētki” Rudes BJC R.Gideka, E.Klauža, M.Graudiņa, L.Bertholde
12.05 Ģimenes dienai veltīts koncerts Rojas vidusskolā K.A.Mitenberga
31.05 Skolas noslēguma koncerts Rojas vidusskolā R.Gideka, K.Mitenberga, E.Kirilova
01.06 Aģitācijas pasākums “Pūcītēm” A.Rudzīte, ans. “Rondo”
02.06. Izlaidums Rojas Mūzikas un mākslas skolā Absolventi, sveicēji no visām nodaļām.
02.06 Izlaidums “Pūcītēs” A.Rudzīte

RMMS izglītojamo un pedagogu radošās aktivitātes 2022./2023.m.g

Rojas MMS izglītojamo un pedagogu dalība pasākumos 2021.2022. m.g.

Rojas MMS izglītojamo un pedagogu dalība pasākumos.2021.

Rojas MMS izglītojamo un pedagogu dalība pasākumos.2020.

Rojas MMS izglītojamo un pedagogu dalība pasākumos.2019

Rojas MMS izglītojamo un pedagogu dalība pasākumos.2018.

Rojas MMS izglītojamo un pedagogu dalība pasākumos.2017.

Rojas MMS izglītojamo un pedagogu dalība pasākumos. 2016.