Mūsu komanda

Skolā strādā labākie profesionāļi savā jomā. Katram bērnam tiek veidota individuāla pieeja, atbalsts ikdienā, tiek strādāts papildu darbs gan ar izglītojamajiem, kam jāsniedz konsultācijas, lai labāk apgūtu mācību vielu, gan arī ar izglītojamajiem, kas tiek gatavoti konkursiem, festivāliem, skatēm.

Mūsu komandā ir pedagogi, kuri ieguvuši zināšanas speciālajā izglītībā.

Komanda ir ļoti elastīga, spēj rast risinājumus arī nestandarta situācijās. Visi pedagogi un arī tehniskie darbinieki ieguvuši izglītību Bērnu tiesību aizsardzības jomā, visiem darbiniekiem labas zināšanas darbā ar tehniskajiem nodrošinājumiem.

 

Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi L. Reine-Smilgaine un I. Sproģe, kopā ar direktori B. Beraģi, 2022. gadā, saņemot Atzinības rakstus par godprātīgu un apzinīgu darbu.

 

Skola var lepoties ar savu Pedagogu ansambli, kurā piedalās skolas direktore B.Beraģe, direktores vietniece A.Kaļiņičenko, gan skolas pedagogi M.Zemture, I.Ozoliņa, B.Petkeviča, S.Lukševica, I.Sproģe, H. Gūtšmite gan tehniskie darbinieki. Skolas darbinieku kopdarbi aplūkojami vairākos video:

Rojas Mūzikas un mākslas skolas sveiciens Ziemassvētkos 2022. gadā: N. Ķietis, G. Račs, arr. J. Miltiņš “Paldies, mīļie” – YouTube;

Rojas Mūzikas un mākslas skolas sveiciens valsts svētkos: J.Lūsēns, M.Zālīte “Trīs zvaigznes” – YouTube;

Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīva sveiciens Ziemassvētkos. – YouTube;

“Manā sirdī” – Rojas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu sveiciens valsts svētkos. – YouTube;

J.Lūsēns, G.Račs ,,Pūt, vējiņi!” – izpilda pedagogu ansamblis. Video – Guntis Martužāns – YouTube

 

Pedagogi

Direktore, Programmas "Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle" pedagogs

Direktore B.Beraģe

Direktore, Programmas "Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle" pedagogs

Baiba Beraģe

Pieņemšanas laiki (iepriekš vienojoties): Pirmdienās 14:00-17:00 ; ceturtdienās 14:00-17:00

Pieņemšanas laiki (iepriekš vienojoties): Pirmdienās 14:00-17:00 ; ceturtdienās 14:00-17:00

Direktores vietniece Aija Kaļiņičenko direktori Baibu Beraģi raksturo kā cilvēku, kam svarīga kvalitāte, virzība uz attīstību, komanda, uz kuru var paļauties. Cilvēks, kas dara daudz vairāk nekā amats pieprasa. Prot profesionāli un ātri pieņemt lēmumus nestandarta situācijās. Lai gan ārēji redzama stingrība, vislabāk viņu raksturo dzirkstoša humora izjūta un sirds siltums, kuru dāvā, piemēram, noskumušam skolniekam vestibilā, to samīļojot. Vadītāja, kolēģe, draugs, kuram var uzticēties un kurš būs līdzās arī tad, kad mākoņi būs aizseguši sauli.

Direktores vietniece izglītības jomā

Direktores vietniece Aija Ka

Direktores vietniece izglītības jomā

Aija Kaļiņičenko

Direktore Baiba Beraģe savu vietnieci raksturo kā ļoti atbildīgu, inteliģentu, tolerantu personību, uz kuru vienmēr var paļauties. Cilvēks, kurš neskaita darbā pavadītās stundas un savu darbu veic pēc visaugstākajiem standartiem. Aija ir komandas sirds un dvēsele, kas vienmēr tiecas pēc pilnības. Bet, kad runa ir par atpūtas mirkļiem, viņa ir kā saules stars pelēkā dienā. Viņas balss tembrs muzicējot apbur ikvienu. Esmu lepna, ka šāds cilvēks ir mūsu komandā - savā vietā!

Programmas "Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle" pedagogs

Programmas "Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle" pedagogs

Baiba Petkeviča

Pedagoģe Inese Ozoliņa: "Baiba Petkeviča ir Rojas Mūzikas un mākslas skolas absolvente, pedagoģe jau otrajā paaudzē. (Baibas mamma ir bijusī ilggadējā klavieru skolotāja Ārija Bračkina). Mērķtiecīga, prasīga, ar lielu pienākuma un atbildības sajūtu. Baibas lielākā vērtība ir ģimene – kino vakari, galda spēļu turnīri, sēņošana un garas pastaigas, gardas maltītes un adīšana. Audzina divas burvīgas meitas - Lību un Emmu. Sirsnīga, iejūtīga, saprotoša un atbalstoša kolēģe."

Vizuāli plastiskā māksla pedagogs, interešu izglītības, sagatavošanas klases "Mākslas pamati" pedagogs

Vizuāli plastiskā māksla pedagogs, interešu izglītības, sagatavošanas klases "Mākslas pamati" pedagogs

Līga Reine-Smilgaine

Kolēģe Mārīte Nartiša pedagoģi Līgu raksturo kā darba rūķi, kas strādā ļoti daudz ar bērniem, izprot tos, vienmēr ir jaunu un labu ideju pilna gan ikdienas stundās, gan svētku dekorāciju veidošanā un noformēšanā. Pati piedalās visos darbos. Sirsnības un labestības pilns kolēģis.

Programmas "Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle", "Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle" pedagogs, interešu izglītības pedagogs,

Programmas "Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle", "Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle" pedagogs, interešu izglītības pedagogs,

Maruta Zemture

Kolēģe Aina Lēnerte pedagoģi Marutu raksturo kā pozitīvu cilvēku. Nekad neizrāda, ja arī pašai nav labs garastāvoklis. Mierīga, klusa. Labi saprotas ar bērniem. Visu savu enerģiju viņa iegulda darbā, lai sasniegtu maksimāli labu rezultātu.

Programmas "Stīgu instrumentu spēle - Vijoles spēle" pedagogs, interešu izglītības pedagogs

Programmas "Stīgu instrumentu spēle - Vijoles spēle" pedagogs, interešu izglītības pedagogs

Indra Sproģe

Kolēģe un audzēkņu mamma Laila pedagoģi raksturo kā apņēmīgu, radošu, atbalstošu, izpalīdzīgu. Pedagoģe, kura nebaidās būt pati, kura motivē izglītojamos kāpt ārā no savas komforta zonas. Kolektīva radošais gariņš. Mēdz pārsteigt ar skaistiem galda klājumiem, dažādiem kulinārijas brīnumiem.

Programmas "Vokālā mūzika-Kora klase", Solfedžo, Mūzikas literatūra (1.-3.klase), Koris - pedagogs

Programmas "Vokālā mūzika-Kora klase", Solfedžo, Mūzikas literatūra (1.-3.klase), Koris - pedagogs

Inese Ozoliņa

Kolēģe Kristīne pedagoģi Inesi raksturo šādi: "Inese ir skolotāja, kurai ir laba humora izjūta, ir atsaucīga, sirsnīga un pretimnākoša. Stundās izdomās ko jaunu un radošu, lai audzēkņiem būtu interesanti. Inese māca gan pašus mazākos, kuri jau viņu ir iemīļojuši, gan lielākos, kuri drīz jau ies savās gaitās. Inesei patīk piedalīties dažādos pasākumos un pati muzicē arī pedagogu ansamblī."

Mūzikas teorijas priekšmetu pedagogs, Programmas "Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle", interešu izglītības pedagogs

Mūzikas teorijas priekšmetu pedagogs, Programmas "Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle", interešu izglītības pedagogs

Sana Lukševica

Pedagoģe Brigita Kvalberga Sanu raksturo kā aktīvu un mērķtiecīgu, kas noticējusi savam mūzikas izaicinājumam. Daudzpusīga un talantīga. Pedagoģisko darbu uzsākusi ar interesi un apzinību. Labs kontakts gan ar audzēkņiem, gan kolēģiem. Sana nāk ar jaunām idejām, vienmēr izsaka savas domas, ir atklāta. Pēc dabas labsirdīga, viņas smiekli ir no sirds.

Vizuāli plastiskā māksla programmas pedagogs

Vizuāli plastiskā māksla programmas pedagogs

Sandija Joņina

Sandija ir radoša un ļoti talantīga. Ārēji varētu likties noslēpumaina, klusa, bet aiz šī tēla slēpjas idejām bagāta personība, kas ne tikai ierosina, bet arī piedalās savu ideju realizēšanā. Atbildīgi veic savus pienākumus, visam piešķirot māksliniecisku noskaņu. Prieks, ka Sandija ir mūsu komandas sastāvdaļa.

Vizuāli plastiskā māksla programmas pedagogs

Vizuāli plastiskā māksla programmas pedagogs

Terēze Šteinblūma

Terēze ir mūsu skolas absolvente, kas papildinājusi savas zināšanas Latvijas Mākslas akadēmijā. Terēze ir Māksliniece ar lielo burtu, kas ne tikai ģenerē orģinālas idejas, bet tās spēj arī realizēt kopā ar mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem. Ļoti priecājamies, ka Terēze ir mūsu pulkā un dara mūsu un skolas audzēkņu dzīvi krāsaināku.

Koncertmeistare

Uzstājas I.Grīnīte

Koncertmeistare

Ieva Grīnīte

Ieva ir mūsu skolas absolvente, kura turpina savas skolotājas B.Kvālbergas vērtības un zināšanas nest mūsu skolā. Pavisam noteikti redzams, ka pienākumus veic ar lielu atbildības sajūtu, ieinteresētību. Jūtama vēlme augt un attīstīties, pilnveidot savas zināšanas. Priecājamies, ka Ieva ir mūsu komandā.

Vokālā mūzika-Kora klase pedagogs

Vokālā mūzika-Kora klase pedagogs

Dzintra Tauniņa

Sitaminstrumentu spēle pedagogs

Sitaminstrumentu spēle pedagogs

Roberts Ramoss

Tehniskais personāls

Dežurante/apkopēja (mūzikas nodaļā)

Dežurante/apkopēja (mūzikas nodaļā)

Aina Lēnerte

Ja saka, ka teātris sākas ar garderobi, tad skola sākas ar mūsu dežurantēm. Ienākot skolā, mūs katru dienu sagaida smaidīga, laipna skolas dežurante Aina. Cilvēks, kurš pārzina katru skolas stūrīti, ir lietas kursā par visu skolā notiekošo. Ja kādam bērnam gadījusies kāda “ķibele”- palīdzēs. Ja skolotājs nevar atrast audzēkni – atradīs. Viena no galvenajām personām skolā. Ne velti izlaidumos absolventi velta daudz labu, mīļu vārdu mūsu dežurantēm. Brīvajā laikā Ainai patīk lasīt grāmatas, risināt krustvārdu mīklas, bet vasarā – dārzs un jūra. Tā savu kolēģi raksturo Maruta Zemture.

Dežurante/apkopēja (mākslas nodaļā)

Dežurante/apkopēja (mākslas nodaļā)

Laila Olekte

Kolēģe Marina Lailu raksturo kā ļoti talantīgu un daudzpusīgu personību, cilvēks, uz kuru vienmēr var paļauties. Lailai savu brīvo laiku patīk pavadīt dabā - ogojot, sēņojot vai vienkārši pastaigājoties.

Dežurante/sētniece (mūzikas nodaļā)

Dežurante/sētniece (mūzikas nodaļā)

Mārīte Nartiša

Baiba Petkeviča Mārīti raksturo kā skolas "labo gariņu". Sirsnīga, izpalīdzīga, uzticama, uzmanīga. Mēdz būt arī stingra, kad nepieciešams, precīza un punktuāla. Mīl kārtību it visā un prasa to pašu arī no citiem. Saimnieciska un ļoti laba kulināre.

Dežurante (mākslas nodaļā)

Dežurante (mākslas nodaļā)

Marina Sūniņa

Kolēģe Ilze saka, ka Marina ir dežurante, kura zina katru audzēkni, kurš ienāk skolā, un sagaidīs ar smaidu. Viņai piemīt prasme uzmundrināt un uzklausīt. Saruna ar Marinu ir izārstējusi ne vienu vien mazo, satraukto sirsniņu. Viņa ir atsaucīga un izpalīdzīga kolēģe. Pozitīvās emocijas Marina gūst ceļojumos uz tālajām, siltajām zemēm.

Strādnieks

Skolas tehniskā strādnieka J.Kaļiņičenko portrets

Strādnieks

Jānis Kaļiņičenko

Jānim ir ne tikai zelta rokas, kas gatavas jebkurā mirklī parūpēties par skolas tehniskajiem darbiem, bet arī lieliski iespēlētu sitaminstrumentus mūsu skolas Pedagogu ansamblī. Izpalīdzīgs, nosvērts ar mākslinieka dvēseli.