Par skolu

Rojas Mūzikas un mākslas skolas foto ar Latvijas valsts gadadienas noformējumu - ziedu grozu un degošām svecītēm

Rojas Mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas savu darbību īsteno no 1967. gada mūzikas ievirzē un kopš 2004. gada arī mākslā. 2021. gadā skola akreditēta uz sešiem gadiem programmās Akordeona spēle, Klavierspēle, Vijoles spēle, Vokālā mūzika-Kora klase, Flautas spēle, Sitaminstrumentu spēle, Ģitāras spēle un Vizuāli plastiskās mākslas programmās.

Skolā iespējams apgūt arī Interešu izglītības programmas gan bērniem līdz 8 gadu vecumam –  Akordeona spēle, Klavierspēle, Vijoles spēle, Vokālā mūzika-Kora klase, Flautas spēle, Sitaminstrumentu spēle, Ģitāras spēle un Vizuāli plastiskās mākslas programmās, kā arī sagatavošanas grupas bērniem “Mākslas pamati” un “Mūzikas pamati”

Skolā vairāk nekā 55 tās pastāvēšanas gados ir izkoptas daudzas tradīcijas: latviešu komponistu autorkoncerti, ikgadējie valsts svētku un atceres pasākumi, nodaļas atskaites koncerti, Ziemassvētku koncerti vecākiem, izstādes, plēnēri. Nu jau par skolas tradīciju kļuvis arī tās organizētais un rīkotais Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss “Rojas ritmi”.

2022./2023.mācību gadu skola uzsāk ar 130 audzēkņiem gan profesionālās ievirzes, gan interešu izglītības programmās. Mācību procesu nodrošina 13 pedagogi.

Rojas Mūzikas un mākslas skolas foto Latvijas proklamēšanas gadadienai par godu, skolas fonā izveidots sarkanbaltsarkans ziedu grozs

Misija

mūsdienīga, atvērta, demokrātiska, kultūras vides veicinoša izglītības iestāde kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, kas kalpo indivīda un sabiedrības interesēs.

Vīzija

Radīt apstākļus izglītojamajiem veidoties par atbildīgu, aktīvu, radošu personību, kurš ir sagatavots, motivēts Latvijas kultūras mantojuma un dzīvo kultūras vērtību uzturēšanā.

Mērķis

Nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu mūsdienīgā, radošā un drošā vidē.