Skolas absolventi

Skola lepojas ar saviem 596 absolventiem, no kuriem 120 turpinājuši savu profesionālo pilnveidi mūzikas vai mākslas programmās augstākās mācību iestādēs.

Deviņi no Rojas Mūzikas un mākslas skolas absolventiem šobrīd strādā skolā – Baiba Beraģe kā skolas direktore un pedagogs, Aija Kaļiņičenko kā direktores vietniece izglītības jomā, pedagogi Maruta Zemture, Lita Krūmiņa, Baiba Petkeviča, Sana Lukševica, Terēze Šteinblūma, Ieva Grīnīte,  kā arī skolas lietvede Kristīne Freimane-Vīgante.

 

Skolas absolventus kā pedagogus var sastapt arī Talsos, Ventspilī, Jelgavā, Salacgrīvā, Piltenē, Ozolniekos, Valdemārpilī, Cēsīs, Doma kora skolā, Rīgas u.c. valstu mūzikas skolās, piemēram, Portugālē, Anglijā, Zviedrijā.

Absolventi 2022.gads

Absolventi 2021.gads

Absolventi 2020.gads

Absolventi 2019.gads

Absolventi 2018.gads

Absolventi 2017.gads

Absolventi 2016.gads

Absolventi 2015.gads

Absolventi 2014.gads

Absolventi 2013.gads

Absolventi 2012.gads

Absolventi 2011.gads

Absolventi 2010.gads

Absolventi 2009.gads

Absolventi 2008.gads

Absolventi 2007.gads

Absolventi 2006.gads

Absolventi 2005.gads

Absolventi 2004.gads

Absolventi 2003.gads

Absolventi 2002.gads

Absolventi 2001.gads

Absolventi 2000.gads

Absolventi 1999.gads

Absolventi 1998.gads

Absolventi 1997.gads

Absolventi 1996.gads

Absolventi 1995.gads

Absolventi 1994.gads

Absolventi 1993.gads

Absolventi 1992.gads

Absolventi 1991.gads

Absolventi 1990.gads

Absolventi 1989.gads

Absolventi 1988.gads

Absolventi 1987.gads

Absolventi 1986.gads

Absolventi 1985.gads

Absolventi 1984.gads

Absolventi 1983.gads

Absolventi 1982.gads

Absolventi 1981.gads

Absolventi 1980.gads

Absolventi 1979.gads

Absolventi 1978.gads

Absolventi 1977.gads

Absolventi 1976.gads

Absolventi 1975.gads

Absolventi 1974.gads

Absolventi 1973.gads

Absolventi 1972.gads

Absolventi 1971.gads