Uzņemšanas kārtība

Uzņemšanas kārtību Rojas Mūzikas un mākslas skolā nosaka “Audzēkņu uzņemšanas kārtība” profesionālās ievirzes izglītības programmās:

Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek licencētās profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmās:

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, Akordeona spēle;

Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle, Ģitāras spēle;

Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle;

Sitaminstrumentu spēle;

Vokālā mūzika – Kora klase;

Vizuāli plastiskā māksla.

Mācību ilgums 5-8 gadi, atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai.

Vēlamais mācību uzsākšanas vecums: 7-12gadi.

Uzņemšanas iesniegums MŪZIKAS programmām;

Uzņemšanas iesniegums MĀKSLAS programmai

Skola piedāvā iespēju pirmsskolas vecuma bērniem apmeklēt sagatavošanas klases interešu izglītības programmās  “Mūzikas pamati”, “Mākslas pamati”.

Interešu izglītības programmās bērniem, līdz profesionālās ievirzes izglītības apguves vecumam piedāvājam apgūt:

  • Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle, Akordeona spēle;
  • Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle, Ģitāras spēle;
  • Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle;
  • Sitaminstrumentu spēle;
  • Vokālā mūzika – Kora klase;
  • Vizuāli plastiskā māksla.

Uzņemšanas iesniegums INTEREŠU IZGLĪTĪBA programmām