Kontakti

Kontaktpersonas

Direktore, Programmas "Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle" pedagogs

Direktore B.Beraģe

Direktore, Programmas "Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle" pedagogs

Baiba Beraģe

Pieņemšanas laiki (iepriekš vienojoties): Pirmdienās 14:00-17:00 ; ceturtdienās 14:00-17:00

Pieņemšanas laiki (iepriekš vienojoties): Pirmdienās 14:00-17:00 ; ceturtdienās 14:00-17:00

Direktores vietniece Aija Kaļiņičenko direktori Baibu Beraģi raksturo kā cilvēku, kam svarīga kvalitāte, virzība uz attīstību, komanda, uz kuru var paļauties. Cilvēks, kas dara daudz vairāk nekā amats pieprasa. Prot profesionāli un ātri pieņemt lēmumus nestandarta situācijās. Lai gan ārēji redzama stingrība, vislabāk viņu raksturo dzirkstoša humora izjūta un sirds siltums, kuru dāvā, piemēram, noskumušam skolniekam vestibilā, to samīļojot. Vadītāja, kolēģe, draugs, kuram var uzticēties un kurš būs līdzās arī tad, kad mākoņi būs aizseguši sauli.

Direktores vietniece izglītības jomā

Direktores vietniece Aija Ka

Direktores vietniece izglītības jomā

Aija Kaļiņičenko

Direktore Baiba Beraģe savu vietnieci raksturo kā ļoti atbildīgu, inteliģentu, tolerantu personību, uz kuru vienmēr var paļauties. Cilvēks, kurš neskaita darbā pavadītās stundas un savu darbu veic pēc visaugstākajiem standartiem. Aija ir komandas sirds un dvēsele, kas vienmēr tiecas pēc pilnības. Bet, kad runa ir par atpūtas mirkļiem, viņa ir kā saules stars pelēkā dienā. Viņas balss tembrs muzicējot apbur ikvienu. Esmu lepna, ka šāds cilvēks ir mūsu komandā - savā vietā!

Tehniskais personāls

Dežurante/apkopēja (mūzikas nodaļā)

Dežurante/apkopēja (mūzikas nodaļā)

Aina Lēnerte

Ja saka, ka teātris sākas ar garderobi, tad skola sākas ar mūsu dežurantēm. Ienākot skolā, mūs katru dienu sagaida smaidīga, laipna skolas dežurante Aina. Cilvēks, kurš pārzina katru skolas stūrīti, ir lietas kursā par visu skolā notiekošo. Ja kādam bērnam gadījusies kāda “ķibele”- palīdzēs. Ja skolotājs nevar atrast audzēkni – atradīs. Viena no galvenajām personām skolā. Ne velti izlaidumos absolventi velta daudz labu, mīļu vārdu mūsu dežurantēm. Brīvajā laikā Ainai patīk lasīt grāmatas, risināt krustvārdu mīklas, bet vasarā – dārzs un jūra. Tā savu kolēģi raksturo Maruta Zemture.

Dežurante/sētniece (mūzikas nodaļā)

Dežurante/sētniece (mūzikas nodaļā)

Mārīte Nartiša

Baiba Petkeviča Mārīti raksturo kā skolas "labo gariņu". Sirsnīga, izpalīdzīga, uzticama, uzmanīga. Mēdz būt arī stingra, kad nepieciešams, precīza un punktuāla. Mīl kārtību it visā un prasa to pašu arī no citiem. Saimnieciska un ļoti laba kulināre.

Dežurante (mākslas nodaļā)

Dežurante (mākslas nodaļā)

Marina Sūniņa

Kolēģe Ilze saka, ka Marina ir dežurante, kura zina katru audzēkni, kurš ienāk skolā, un sagaidīs ar smaidu. Viņai piemīt prasme uzmundrināt un uzklausīt. Saruna ar Marinu ir izārstējusi ne vienu vien mazo, satraukto sirsniņu. Viņa ir atsaucīga un izpalīdzīga kolēģe. Pozitīvās emocijas Marina gūst ceļojumos uz tālajām, siltajām zemēm.

Dežurante/apkopēja (mākslas nodaļā)

Dežurante/apkopēja (mākslas nodaļā)

Laila Olekte

Kolēģe Marina Lailu raksturo kā ļoti talantīgu un daudzpusīgu personību, cilvēks, uz kuru vienmēr var paļauties. Lailai savu brīvo laiku patīk pavadīt dabā - ogojot, sēņojot vai vienkārši pastaigājoties.

Strādnieks

Skolas tehniskā strādnieka J.Kaļiņičenko portrets

Strādnieks

Jānis Kaļiņičenko

Jānim ir ne tikai zelta rokas, kas gatavas jebkurā mirklī parūpēties par skolas tehniskajiem darbiem, bet arī lieliski iespēlētu sitaminstrumentus mūsu skolas Pedagogu ansamblī. Izpalīdzīgs, nosvērts ar mākslinieka dvēseli.

Rekvizīti

Saņēmējs: Rojas Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Strauta iela 2, Rojas pag, Roja, Talsu nov., LV-3264

Maksātājs: Talsu novada pašvaldības,

Adrese:  Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201

Reģ. nr. 90009113532,

Norēķinu konti:

  • AS SEB banka LV49UNLA0028700130033,
  • AS Swedbank LV79HABA0001402059015,
  • AS CITADELES BANKA LV85PARX0012750880002,
  • AS Luminor banka LV45RIKO0002013183564.