Skolas himna

Uzstājas Ziemeļkurzemes kamerorķestris un skolas pedagogu ansamblis. Tiek pirmatskaņota skolas himna.

2021. gadā tapusi Rojas Mūzikas un mākslas skolas himna, kas skolas 55 gadu jubilejas koncertā piedzīvo pirmatskaņojumu. Himnas autore ir skolas absolvente, šobrīd direktores vietniece izglītības jomā Aija Kaļiņičenko.

Mūsu stāsti

1.Katra dzīve ir kā stāsts,

Lielā gleznā ierāmēts.

Kādas krāsas tajā klāt?

Māca skola un skolotājs.

2. Mūsu stāsti savijas,

Vienā tonī ieskanas,

Šeit, kur sapņiem noticēt

Māca skola un skolotājs.

Piedziedājums:

Balsis skan pāri piekrastei,

Izdzied sapņus kvēlākos,

Krāsas līst pāri pamalei,

Mūsu dzīves izkrāso.

3. Skolas laiks ir stāsta iesākums,

Pamatu kas drošu dzīvei dod,

Lai cik tālu vestu mūsu ceļš,

Skolai sirdī vieta īpaša.

Piedz.

Tiksimies, mēs atkal tiksimies dziesmas spēlēt, mākslu iemīlēt.

Tiksimies, mēs atkal tiksimies, pat ja skolas laiks būs beidzies jau.

Piedz.

Mūsu stāsti -notis