20V211001

Licences nr.: P-10961

Licences datums: 06.02.2015

Vizuāli plastiskās mākslas  mācību ilgums – 5 gadi,  programma ietver mācību priekšmetus – zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati, darbs materiālā, veidošana, datorgrafika.

 Gadu gaitā ir izveidojušās nodaļas tradīcijas- Ziemassvētku piparkūku darbnīca kopā ar vecākiem, ikgadējā ekskursija, radošās darbnīcas un plenēri. 

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi un pedagogi iesaistās Rojas novada kultūrvides veidošanā, sadarbojoties ar Rojas vidusskolu, pirmsskolas izglītības iestādēm, Rojas kultūras centru, Rojas Jūras zvejniecības muzeju, organizējot radošās darbnīcas un izstādes. 

Rojas Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas nodaļa dibināta 2004./2005. mācību gadā. 

Jebkurš interesents aicināts pievienoties arī interešu izglītības programmai, kas paredzēta ikvienam interesentam, kurš vēlas attīstīt savas prasmes dažādās vizuālās mākslas jomās. Interešu izglītība tiek nodrošināta arī bērniem vecumā no 5-7 gadu vecumam. Nodarbībās bērni darbojas ar dažādiem vizuālās mākslas materiāliem un tehnikām. 

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā strādā 2pedagogi Līga Reine-Smilgaine un Ilze Šelkova.

Kontaktpersonas

Vizuāli plastiskā māksla pedagogs, interešu izglītības, sagatavošanas klases "Mākslas pamati" pedagogs

Vizuāli plastiskā māksla pedagogs, interešu izglītības, sagatavošanas klases "Mākslas pamati" pedagogs

Līga Reine-Smilgaine

Kolēģe Mārīte Nartiša pedagoģi Līgu raksturo kā darba rūķi, kas strādā ļoti daudz ar bērniem, izprot tos, vienmēr ir jaunu un labu ideju pilna gan ikdienas stundās, gan svētku dekorāciju veidošanā un noformēšanā. Pati piedalās visos darbos. Sirsnības un labestības pilns kolēģis.

Vizuāli plastiskā māksla programmas pedagogs

Vizuāli plastiskā māksla programmas pedagogs

Sandija Joņina

Sandija ir radoša un ļoti talantīga. Ārēji varētu likties noslēpumaina, klusa, bet aiz šī tēla slēpjas idejām bagāta personība, kas ne tikai ierosina, bet arī piedalās savu ideju realizēšanā. Atbildīgi veic savus pienākumus, visam piešķirot māksliniecisku noskaņu. Prieks, ka Sandija ir mūsu komandas sastāvdaļa.

Vizuāli plastiskā māksla programmas pedagogs

Vizuāli plastiskā māksla programmas pedagogs

Terēze Šteinblūma

Terēze ir mūsu skolas absolvente, kas papildinājusi savas zināšanas Latvijas Mākslas akadēmijā. Terēze ir Māksliniece ar lielo burtu, kas ne tikai ģenerē orģinālas idejas, bet tās spēj arī realizēt kopā ar mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem. Ļoti priecājamies, ka Terēze ir mūsu pulkā un dara mūsu un skolas audzēkņu dzīvi krāsaināku.