20V212061

Licences nr.: P-10971

Licences datums: 06.02.2015

Izglītības programmā “Vokālā mūzika – kora klase” mācību ilgums ir 8 gadi. Šajā nodaļā audzēkņi apgūst ne tikai solo dziedāšanu, bet arī diriģēšanu un skatuves runu. Jau no pirmās klases izglītojamie mācās spēlēt klavieres, dzied korī un teorētiskās zināšanas apgūst mācību priekšmetā “Mūzikas mācība”.

Skolā aktīvi darbojas  1. – 3.kl. koris «Vizbulēns»,  4. – 8.kl. koris «Roja», jaunāko klašu vokālais ansamblis «Sikspārnīši» un vecāko klašu vokālais ansamblis “Rondo”.

Kora klases audzēkņi aktīvi piedalās gan skolas , gan ārpusskolas rīkotajos pasākumos. Ar labiem rezultātiem piedalījušies dažādos konkursos, iegūstot godalgotas vietas un atzinību.

Izglītības programma “Vokālā mūzika – Kora klase” dibināta
1982./ 83. māc. g. Kora klasē strādājuši pedagogi: Maija Veinberga, Daiga Lakšmane (Solodka), Skaidrīte Brūšniece, Sandra Leja, Vita Zemture, Jānis Kivils, Ināra Kivila.

Kopš izglītības programmas dibināšanas kora klasi absolvējuši  88 audzēkņi. Šobrīd šajā izglītības programmā dziedāšanas prasmes apgūst 13 izglītojamie, ar kuriem strādā skolotājas Lita Krūmiņa un Inese Ozoliņa. Jāpiebilst, ka skolotāja Lita Krūmiņa ir Rojas Mūzikas un mākslas skolas absolvente, kura mūzikas skolā strādā jau 38. gadu, bet skolotājai Inesei Ozoliņai rit jau 25. darba gads.

 

Kontaktpersonas

Programmas "Vokālā mūzika-Kora klase", Solfedžo, Mūzikas literatūra (1.-3.klase), Koris - pedagogs

Programmas "Vokālā mūzika-Kora klase", Solfedžo, Mūzikas literatūra (1.-3.klase), Koris - pedagogs

Inese Ozoliņa

Kolēģe Kristīne pedagoģi Inesi raksturo šādi: "Inese ir skolotāja, kurai ir laba humora izjūta, ir atsaucīga, sirsnīga un pretimnākoša. Stundās izdomās ko jaunu un radošu, lai audzēkņiem būtu interesanti. Inese māca gan pašus mazākos, kuri jau viņu ir iemīļojuši, gan lielākos, kuri drīz jau ies savās gaitās. Inesei patīk piedalīties dažādos pasākumos un pati muzicē arī pedagogu ansamblī."