20V212021

Licences nr.: P-10965

Licences datums: 06.02.2015

Ko iegūsi, mācoties Ģitāras spēles programmā?

–  apgūsi klasiskās ģitāras raksturīgākos spēles paņēmienus un izteiksmes līdzekļus;

–  attīstīsi muzikālās dotības, nodrošinot iespēju sagatavoties izglītības turpināšanai profesionālās vidējās mūzikas programmā „Klasiskās ģitāras spēle;”

– iegūsi kolektīvās muzicēšanas pamatprasmes, skolā darbojas 2.-3.kl. un 4.-6.kl. ģitāristu ansamblis.

Skolā ir viss nepieciešamais, lai, blakus klasiskai ģitārai, apgūtu pirmās iemaņas elektrisko ģitāru spēlē.  

  Audzēkņiem ir iespēja sevi pārbaudīt dažāda mēroga konkursos.

 Programmu absolvējuši 13 audzēkņi. Lepojamies ar Miķeli Gitendorfu, kurš turpina mācības Liepājas PIKC.  Pašlaik nodaļā mācās 13 izglītojamie. 

Ģitāras klase dibināta 2005./2006. m.g., programmā strādā pedagoģe Maruta Zemture. Mācību ilgums – 6 gadi.

  No 2011./2012. m.g. skolā tiek piedāvāta interešu izglītības programma, kurā iespējams iegūt zināšanas bez vecuma ierobežojumiem.

Kontaktpersonas

Programmas "Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle", "Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle" pedagogs, interešu izglītības pedagogs,

Programmas "Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle", "Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle" pedagogs, interešu izglītības pedagogs,

Maruta Zemture

Kolēģe Aina Lēnerte pedagoģi Marutu raksturo kā pozitīvu cilvēku. Nekad neizrāda, ja arī pašai nav labs garastāvoklis. Mierīga, klusa. Labi saprotas ar bērniem. Visu savu enerģiju viņa iegulda darbā, lai sasniegtu maksimāli labu rezultātu.