20V212041

Licences nr.: P-10970

Licences datums: 06.02.2015.

Sitaminstrumentu spēles nodaļa dibināta 2012./2013. m. g.

Nodaļā strādājuši pedagogi: Madara Rozentāle, Jānis Popelis, Efeja Šnikvalde, Elvis Artūrs Lintiņš

Apgūstot sitaminstrumentu spēli, iepazīsi tādus instrumentus kā marimba, bungas.

Mācību ilgums: 6 (7) gadi.

Rojas Mūzikas un mākslas skola