20V212011

Licences nr.: P-10963

Licences datums: 06.02.2015

“..Es akordeonu salīdzinu ar veselu orķestri, jo tajā ir tik daudz krāsu, tik daudz dinamisko un arī artikulācijas iespēju. Tas ir viens no akordeona plusiem, ka to var spēlēt gan mežā, gan mājās, gan pilī – kur vien gribas..” (Akordeoniste K. Sidorova)

Akordeons ir plaši izmantojams instruments: gan solo, gan dažādu kolektīvu muzicēšanā un pat orķestrī.

Skolā, papildus akordeona spēlei kā specialitātei, iespējams muzicēt arī ansamblī. Mācību ilgums – 6 gadi.

Patīkami, ka skolā darbojas Pedagogu ansamblis, kurā 3 no skolotājiem ir profesionāli akordeonisti – M.Zemture, I.Ozoliņa, B.Beraģe.

Akordeona klase dibināta skolas pirmajā pastāvēšanas gadā – 1967./1968.m.g.

Nodaļā strādājuši tādi pedagogi kā A.Pakalniete, I.Lagzdiņa, N.Ivanovska, T.Karmoļina, A.Lielupe, M.Olekte, B.Muskare.

Šobrīd akordeona spēli profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās pasniedz ped.M.Zemture un B.Beraģe.

Kontaktpersonas

Programmas "Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle", "Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle" pedagogs, interešu izglītības pedagogs,

Programmas "Stīgu instrumentu spēle - Ģitāras spēle", "Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle" pedagogs, interešu izglītības pedagogs,

Maruta Zemture

Kolēģe Aina Lēnerte pedagoģi Marutu raksturo kā pozitīvu cilvēku. Nekad neizrāda, ja arī pašai nav labs garastāvoklis. Mierīga, klusa. Labi saprotas ar bērniem. Visu savu enerģiju viņa iegulda darbā, lai sasniegtu maksimāli labu rezultātu.

Direktore, Programmas "Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle" pedagogs

Direktore B.Beraģe

Direktore, Programmas "Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle" pedagogs

Baiba Beraģe

Pieņemšanas laiki (iepriekš vienojoties): Pirmdienās 14:00-17:00 ; ceturtdienās 14:00-17:00

Pieņemšanas laiki (iepriekš vienojoties): Pirmdienās 14:00-17:00 ; ceturtdienās 14:00-17:00

Direktores vietniece Aija Kaļiņičenko direktori Baibu Beraģi raksturo kā cilvēku, kam svarīga kvalitāte, virzība uz attīstību, komanda, uz kuru var paļauties. Cilvēks, kas dara daudz vairāk nekā amats pieprasa. Prot profesionāli un ātri pieņemt lēmumus nestandarta situācijās. Lai gan ārēji redzama stingrība, vislabāk viņu raksturo dzirkstoša humora izjūta un sirds siltums, kuru dāvā, piemēram, noskumušam skolniekam vestibilā, to samīļojot. Vadītāja, kolēģe, draugs, kuram var uzticēties un kurš būs līdzās arī tad, kad mākoņi būs aizseguši sauli.