Interešu izglītības programma bērniem līdz 8 gadu vecumam.

Kontaktpersonas

Programmas "Vokālā mūzika-Kora klase", Solfedžo, Mūzikas literatūra (1.-3.klase), Koris - pedagogs

Programmas "Vokālā mūzika-Kora klase", Solfedžo, Mūzikas literatūra (1.-3.klase), Koris - pedagogs

Inese Ozoliņa

Kolēģe Kristīne pedagoģi Inesi raksturo šādi: "Inese ir skolotāja, kurai ir laba humora izjūta, ir atsaucīga, sirsnīga un pretimnākoša. Stundās izdomās ko jaunu un radošu, lai audzēkņiem būtu interesanti. Inese māca gan pašus mazākos, kuri jau viņu ir iemīļojuši, gan lielākos, kuri drīz jau ies savās gaitās. Inesei patīk piedalīties dažādos pasākumos un pati muzicē arī pedagogu ansamblī."