20V212031

Licences nr.: P-10966

Licences datums: 06.02.2015

Izglītības programmas Flautas spēle mērķis ir radīt audzēkņos mīlestību pret mūziku un kopā muzicēšanu. Kopā attīstīsim gan audzēkņu tehniskās spējas un mācīsim to, kā uzstāties publikas priekšā. Mūsu repertuārs ir ļoti plašs – sākot no klasiskās mūzikas pamatiem līdz pat mūsdienu populārajai mūzikai.

          Mācību ilgums nodaļā ir 6 gadi. Mācību priekšmeti, kuri jāapgūst ir: flautas spēle, kolektīvā muzicēšana (koris un ansamblis), vispārējās klavieres, solfedžo un mūzikas literatūra.

Mūsu skolā pūšaminstrumentu nodaļa pastāv jau no 1967./1968. m. g. Šo gadu laikā vienmēr esam aktīvi piedalījušies gan skolas un novada rīkotajos koncertos, gan arī dažādos konkursos. Nodaļā strādājuši pedagogi: Kārlis Pakalnietis, Haralds Rudzītis, Jānis Vasioleks, Uldis Zēģele, Juta Frēliha, Helmuts Feldmanis, Vita Zemture, Rebeka Arhipova, Andrejs Zemturis, Brigita Dravniece.

Šobrīd flautas spēli var apgūt pie mūsu skolas absolventes, pedagoģes Sanas Lukševicas.

Kontaktpersonas

Mūzikas teorijas priekšmetu pedagogs, Programmas "Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle", interešu izglītības pedagogs

Mūzikas teorijas priekšmetu pedagogs, Programmas "Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle", interešu izglītības pedagogs

Sana Lukševica

Pedagoģe Brigita Kvalberga Sanu raksturo kā aktīvu un mērķtiecīgu, kas noticējusi savam mūzikas izaicinājumam. Daudzpusīga un talantīga. Pedagoģisko darbu uzsākusi ar interesi un apzinību. Labs kontakts gan ar audzēkņiem, gan kolēģiem. Sana nāk ar jaunām idejām, vienmēr izsaka savas domas, ir atklāta. Pēc dabas labsirdīga, viņas smiekli ir no sirds.