20V212021

Licences nr.: P-10964

Licences datums: 06.02.2015

Vijole ir ļoti daudzpusīgs instruments – to var spēlēt  gan solo, gan dažāda veida ansambļos, gan orķestrī.

Vijoles spēli var sākt  apgūt 6 gadu vecumā un mācību ilgums ir 8 gadi.

Katrs vijoles spēles audzēknis ir nodrošināts ar instrumentu un nepieciešamo inventāru. Skolā ir teicams materiālās bāzes nodrošinājums sekmīga darba   veikšanai.  Audzēkņiem, kas apguvuši vijoles spēles pamatus, kā motivējoša ir iespēja spēlēt elektrisko vijoli.

Šobrīd vijoles spēli apgūst 8 audzēkņi.

Vijoles spēles pamatus var  apgūt  arī interešu izglītības programmā.

Vijoles klase Rojas Mūzikas un mākslas skolā atvērta jau 1971./1972. mācību gadā. Laika gaitā skolā vijoles spēli pasnieguši tādi pedagogi, kā Mārīte Erdmane, Ingrīda Karlsone, Žanete Svjatska, Ludmila Jeroščenko, Lilita Ronka, Jānis Laucenieks, Zigurds Znotiņš, Ieva Hermane.

Kopš 1981./1982. mācību gada audzēkņus izglīto pedagogs Indra Sproģe.

Par tradīciju vijoles klasē kļuvuši atklātie mācību koncerti,  klases vakari un ārpusskolas pasākumi kopā ar vecākiem,  vasaras nometnes.  Liela uzmanība stīgu nodaļā tiek pievērsta  kolektīvai muzicēšanai. Sadarbojoties ar citu mācību programmu pedagogiem un audzēkņiem, tiek veidoti dažādi ansambļi – klavieru trio, kameransambļi, kā arī viendabīgie ansambļi.  Vidējo un vecāko klašu audzēkņi muzicē Ziemeļkurzemes kamerorķestrī, ko vada pedagogs Indra Sproģe.

Kontaktpersonas

Programmas "Stīgu instrumentu spēle - Vijoles spēle" pedagogs, interešu izglītības pedagogs

Programmas "Stīgu instrumentu spēle - Vijoles spēle" pedagogs, interešu izglītības pedagogs

Indra Sproģe

Kolēģe un audzēkņu mamma Laila pedagoģi raksturo kā apņēmīgu, radošu, atbalstošu, izpalīdzīgu. Pedagoģe, kura nebaidās būt pati, kura motivē izglītojamos kāpt ārā no savas komforta zonas. Kolektīva radošais gariņš. Mēdz pārsteigt ar skaistiem galda klājumiem, dažādiem kulinārijas brīnumiem.