Mācību ilgums - 8 gadi, programmas kods - 20V212011, akreditācijas termiņš - 15.02.2027.

Licences nr.: P-10962

Licences datums: 06.02.2015

Ja ir interese mācīties, iegūt jaunas zināšanas mūzikas pasaulē un pilnveidot prasmes klavierspēles mākslā, iegūt jaunus draugus un satikt jaukus skolotājus,  tad nāc un pievienojies! Papildus klavierspēlei varēsi apgūt teorētiskos mūzikas priekšmetus (mūzikas mācība, solfedžo), gan arī mūzikas literatūru, kura ļaus iepazīt dažādu komponistu daiļradi, mūzikas laikmetus, žanrus, stilus.

Klavierspēle visos laikos raisījusi interesi dažāda vecuma cilvēkiem. Spēlējot šo instrumentu, audzēkņi attīsta gan kreiso, gan labo smadzeņu puslodi, roku motoriku, tiek attīstīts radošums, koncentrēšanās spējas.

Klavierspēles audzēkņi piedalās un izmēģina spēkus dažādos koncertos, festivālos, konkursos un komponistu autorkoncertos.

Mācību ilgums: 8 (9) gadi. Individuālās nodarbības notiek divas reizes nedēļā, kā arī 1. – 2. nodarbības kolektīvā muzicēšanā.

Klavierspēles nodaļa darbojas kopš 1967./68. mācību gada. Klavieru klasē strādājuši pedagogi: Gaļina Ginsburga, Dzidra Damberga, Daiga Tomane, Sandra Leja, Daiga Geste, Ārija Bračkina,  Antra Upeniece, Helga Gūtšmite. Šobrīd klavierspēles klasē strādā pedagogi: Ilona Stepanova, Baiba Petkeviča un Brigita Kvalberga.

Kontaktpersonas

Programmas "Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle" pedagogs

Programmas "Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle" pedagogs

Baiba Petkeviča

Pedagoģe Inese Ozoliņa: "Baiba Petkeviča ir Rojas Mūzikas un mākslas skolas absolvente, pedagoģe jau otrajā paaudzē. (Baibas mamma ir bijusī ilggadējā klavieru skolotāja Ārija Bračkina). Mērķtiecīga, prasīga, ar lielu pienākuma un atbildības sajūtu. Baibas lielākā vērtība ir ģimene – kino vakari, galda spēļu turnīri, sēņošana un garas pastaigas, gardas maltītes un adīšana. Audzina divas burvīgas meitas - Lību un Emmu. Sirsnīga, iejūtīga, saprotoša un atbalstoša kolēģe."

Koncertmeistare

Uzstājas I.Grīnīte

Koncertmeistare

Ieva Grīnīte

Ieva ir mūsu skolas absolvente, kura turpina savas skolotājas B.Kvālbergas vērtības un zināšanas nest mūsu skolā. Pavisam noteikti redzams, ka pienākumus veic ar lielu atbildības sajūtu, ieinteresētību. Jūtama vēlme augt un attīstīties, pilnveidot savas zināšanas. Priecājamies, ka Ieva ir mūsu komandā.