Aktualitāšu arhīvs

Ģitāriste M.Grīnīte konkursā

Mūsu skolas ģitāristi konkursā “Latvijas gada ģitārists 2022”

Jauno audzēkņu uzņemšanas afiša

Jauno audzēkņu uzņemšana

52.izlaiduma absolventi kopā ar skolas direktori Baibu Beraģi kopfoto

Izlaidums

L.Jēkabsones zīmējums

Konkursi vokālajā mūzikā un flautas spēlē

Mākslas dienas

Skolas kolektīvs

Skolas jubilejas pasākuma noslēguma koncerts

Skolas 1.-3.kl. koris jubilejas pasākumā K/c

Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts “Tiksimies šai pašā vietā”

Ķlavierspēles audzēkņu konkursa

Vispārējās klavieres un Klavierspēles audzēkņu konkurss “Mans mīļākais skaņdarbs”

Stīgu instrumentu spēles audzēkņu un pedagogu kopfoto

Stīgu nodaļas festivāls “Muzicēsim kopā”

Uz skatuves kopā visi flautas spēles un klavierspēles audzēkņi, ar ped. S.Lukšvicu un B.Kvalbergu

Klavierspēles un pūšaminstrumentu spēles audzēkņu koncerts