08.12.2022. Vizuāli plastiskā māksla

Ir noslēdzies konkurss “Pasakas par ziediem”. Konkursam tika iesniegti 124 darbi no 23 vispārējās izglītības un interešu izglītības iestādēm visā Latvijā. Mazo un lielo mākslinieku darbus vērtēja kompetenta žūrija, kas atzinīgi novērtēja konkursa dalībnieku tehnisko un māksliniecisko izpildījumu.

Konkursā dalību ņēma 9 mūsu skolas audzēkņi. Katrs audzēknis izvēlējās sev piemērotāko pasaku, kuru ilustrēt un strādāja sev patīkamākajā tehnikā. Lepojamies ar Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkni Grētu Maškevicu, kas šajā konkursā ieguva 2. vietu.

Paldies pedagoģei Līgai Reinei-Smilgainei par izglītojamo sagatavošanu konkursā.

Galerija