23.11.2022.

Labs skolotājs ir kā svece. Viņš izšķīdina sevi, lai dotu gaismu citiem!
/Autors nezināms/
No sirds priecājamies kopā ar mūsu pedagogiem Līgu Reini-Smilgaini un Indru Sproģi, novērtējot viņu nesavtīgo ieguldījumu skolas attīstībā un mūsu audzēkņos, saņemot Talsu novada Pateicības rakstus!
Savukārt, Talsu novada Goda rakstus saņem mūsu kolēģi – Kaļiņičenko ģimene!
Lepojamies ar saviem darbiniekiem!

Galerija