16.12.2022.

16.decembrī Rojas Mūzikas un mākslas skolas Izstāžu zālē notika skolas Ziemassvētku koncerts.

Koncertā negaidīti ieradās filmēšanas grupa no Latgales TV 13, kuri tieši mūsu skolu un tās koncertu bija izraudzījušies pārraidīt savā televīzijas kanālā. Ikviens skatītājs un filmēšanas grupa varēja ieraudzīt un saklausīt mūsu skolas spilgtākos izpildītājus.

Koncertā piedalījās 1.-3.kl.koris “Vizbulēns” (ped. I.Ozoliņa, S. Lukševica), 4.-8.kl. koris “Roja” (ped. I.Ozoliņa, I. Sproģe), ģitāristu ansamblis (ped. M.Zemture), vokālistu duets Marlēna Graudiņa un Rebeka Gideka (ped. I.Ozoliņa),  skolas orķestris (I.Sproģe, S.Lukševica), solisti – Ralfs Veckāgans (ped. M.Zemture), Māra Grīnīte (ped. M.Zemture), Dans Daniels Gitendorfs (ped. B. Petkeviča) , Elza Klauža (ped. I.Ozoliņa), Alise Zeļģe (ped. H.Gūtšmite), Luīze Elza Bertholde (ped. I.Ozoliņa), vijoļspēles duets Asnāte Graudiņa un Gustavs Šneiders (ped. I.Sproģe), vokālais ansamblis “Rondo” (ped. I.Ozoliņa, kcm B.Petkeviča) un pedagogu ansamblis.

Ziemassvētki ir tas laiks, kad pateikt paldies tiem, kas mazliet vairāk ir darījuši, centušies un piedalījušies gan koncertos, konkursos, skolas pasākumos vai vienkārši bijuši aktīvi skolas dzīvē. Skolas Atzinības rakstus saņēma 10 audzēkņi un 6 vecāki.

Paldies mūsu filmēšanas grupai – Marutai Zemturei, Baibai Petkevičai, Lībai Petkevičai, Sanai Lukševicai, Alisei Ozolai, Grētai Maškevicai, Amandai Lindsijai Petrašai un skaņu operatoram Marekam Štālam.

Lai visiem skaists svētku laiks un dzīvesprieka piepildīts Jaunais gads!

Galerija