27.01.2023. Vizuāli plastiskā māksla

Rojas Mūzikas un mākslas skolā, mākslas nodaļas audzēkņiem, šajā mācību gadā jāveido apģērbu kolekcija paužot konkrētu problēmu T- krekla dizainā. Šis ir Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu valsts konkurss 2022./2023. mācību gadā.

Konkursā katrs konkursa dalībnieks vai dalībnieku grupa piedalās ar patstāvīgi veiktu konkursa projektu, kurā jāizveido 3 atšķirīgi  T – kreklu dizaini ar problēmu, tās pamatojumu un projekta realizācijas gaitu. Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa izveidoja 11 ļoti atšķirīgas un radošas kolekcijas, kurā tiek paustas dažādas aktuālas problēmas, kā digitālā slīgšana, stress, dzīvnieku un dabas aizsardzība u.c. problēmas.

I kārtā piedalās visi mākslas nodaļas audzēkņi. Papildus T-krekla izstrādei, audzēkņi, kopā ar pedagogiem, bija sagatavojuši arī šo tērpu modes skati.

No I uz II konkursa kārtu tiek izvirzītas tālāk 3 orģinālākās kolekcijas.

Konkursa I kārtu Rojas Mūzikas un mākslas skolā vērtēja Talsu Mākslas skolas direktore Katrīna Vīnerte, mūsu skolas direktore Baiba Beraģe, izglītības programmas vadītāja Līga Reine-Smilgaine, metodiskās komisijas vadītāja Sandija Joņina un pedagoģe Terēze Šteinblūma.

Mākslas nodaļa un tās pedagogi izsaka pateicību skolas direktorei Baibai Beraģei un lietvedei Kristīnei Freimanei-Vīgantei par atbalstu.

Pedagoģe: L.Reine-Smilgaine

Video no pasākuma varat aplūkot šeit: Valsts konkurss māksla I kārta – Modes skate – YouTube

Galerija