Aktualitāšu arhīvs

Dalība konkursā “WIND STARS 2024”

No kreisās Ieva Grīnīte, Lauma Jēkabsone, Sana Lukševica, Landa Grosbaha, Baiba Petkeviča pēc starta Valsts konkursa II kārtas.

Valsts konkurss Pūšaminstrumentu spēlē

Dalība konkursā “Flautu balsis”

Aizritējušas meistarklases flautas spēles audzēkņiem kopā ar Kristīni Varažinsku

L.Jēkabsones zīmējums

Konkursi vokālajā mūzikā un flautas spēlē

Flautisti Rojas pludmalē

Flautas spēles audzēkņu pārgājiens