29.01.2024. Flautas spēle

24. janvārī mūsu flautas spēles audzēknes Lauma Jēkabsone un Landa Grosbaha piedalījās Valsts konkursa ,,Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēlē” II kārtā Ventspilī. Prieks par stabilo meiteņu sniegumu tik nozīmīgajā konkursā.

Paldies pedagoģei Sanai Lukševicai par audzēkņu sagatavošanu un koncertmeistarēm Baibai Petkevičai un Ievai Grīnītei!