14.03.2024. Flautas spēle

No 13. līdz 15. martam norisinās Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss “WIND STARS 2024”. Konkurss notiek gan klātienē Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, gan attālināti. Šogad konkursā piedalās vairāk nekā 700 dalībnieki, t.sk. pedagogi un koncertmeistari no 25 pasaules valstīm. Konkurss tiek organizēts ar mērķi veicināt pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju profesionālo izaugsmi, kā arī veicināt pieredzes apmaiņu starp Latvijas un pasaules mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem.

Klātienē konkursā tiekas dalībnieki no vairāk nekā 60 izglītības iestādēm, tajā skaitā arī Rojas Mūzikas un mākslas skolas. 13. martā mūsu skolas audzēknes Landa Grosbaha un Lauma Jēkabsone startēja konkursa mūzikas skolu 2.-4. klašu obojas un flautas spēles grupā. Kopvērtējumā abas dalībnieces ieguva 4. vietu.

Paldies par sniegumu Landai un Laumai, paldies koncertmeistarēm Baibai Petkevičai un Ievai Grīnītei, liels paldies par audzēkņu sagatavošanu konkursam flautas spēles pedagoģei Sanai Lukševicai! Paldies par līdzi jušanu direktorei Baibai Beraģei!

 

RMMS dir.vietn.

Aija Kaļiņičenko

 

Galerija