27.04.2023. Flautas spēle

2023.gada 27.aprīlī Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību BUMMS rīkoja Latvijas profesionālās ievirzes Mūzikas skolu audzēkņu konkursu Flautas spēlē “FLAUTU BALSIS”.

Rojas Mūzikas un mākslas skolu konkursā pārstāvēja Landa Grosbaha un Elza Leila Oļševska, kuras kā solistes konkursā uzstājās pirmo reizi. Paldies par audzēkņu sagatavošanu skolotājai Sanai Lukševicai! Paldies koncertmeistarei Baibai Petkevičai!

 

RMMS direktores vietniece

Aija Kaļiņičenko

Galerija