01.12.2023. Vokālā mūzika

1. decembrī MIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” notika Latvijas profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas kora klase VII Latvijas solo, duetu, trio un ansambļu konkurss „Jūras Zvaigzne”, kas veltīts operdziedātājai Alīdai Vānei.
No mūsu skolas konkursā piedalījās Rebeka Gideka un Madara Lāce. Paldies skolotājai Inesei Ozoliņai un Dzintrai Tauniņai par meiteņu sagatavošanu konkursam! Paldies vecākiem par atbalstu! Abām meitenēm tā bija pirmā konkursa pieredze. Lai tas ir kā atspēriens vēl daudziem spožiem panākumiem mūzikā!
Dir.vietn.A.Kaļiņičenko