22.04.2024. Vokālā mūzika

17. aprīlī Mārupes Mūzikas un mākslas skolā pulcējās dziedātāji no visas Latvijas. Lai attīstītu audzēkņu vokālās tehniskās prasmes, apgūtu skatuves uzstāšanās kultūru un pieredzi, popularizējot komponista Māra Lasmaņa dziesmas un latviešu tautas dziesmas, Mārupē tika aicināti vokālisti no 8 līdz 15 gadu vecumam.

Konkursā Rojas Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja Rebeka Gideka. Paldies pedagoģei Inesei Ozoliņai par audzēknes sagatavošanu, paldies koncertmeistarei Baibai Petkevičai! Paldies Rebekai par drosmi pārvarēt satraukumu un kāpt uz skatuves, paldies vecākiem par atbalstu!

 

Dir.vietn. A.Kaļiņičenko