Aktualitāšu arhīvs

Skolas kolektīvs

Skolas jubilejas pasākuma noslēguma koncerts

Skolas 1.-3.kl. koris jubilejas pasākumā K/c

Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts “Tiksimies šai pašā vietā”

Stīgu instrumentu spēles audzēkņu un pedagogu kopfoto

Stīgu nodaļas festivāls “Muzicēsim kopā”

Uz skatuves kopā visi flautas spēles un klavierspēles audzēkņi, ar ped. S.Lukšvicu un B.Kvalbergu

Klavierspēles un pūšaminstrumentu spēles audzēkņu koncerts

RMMS izstādes afiša

Izstāde “Pasaulē ievērojamu mākslinieku darbu interpretācijas”

Skolas kora klases audzēkņu koncerta afiša ar nosaukumu

Koncerts “Man dziesmiņu nepietrūka”