19.04.2022. Skolas 55 gadu jubileja

Rojas Mūzikas un mākslas skolas 2021./2022. mācību gads aizritējis skolas 55. dzimšanas dienas zīmē. Izskanējuši visu mūzikas nodaļu koncerti, mākslas nodaļas audzēkņu darbi izstādes veidā bijuši redzami vairākās Talsu novada kultūras iestādēs, tapuši skolas darbinieku portreti, izdots skolas CD ieraksts, bet svētku kulminācija tika piedzīvota 7. maijā Rojas kultūras centrā. Vienkopus atkal satikās skolas darbinieki, absolventi, audzēkņi, viņu vecāki un mūsu skolas draugi. Kā liela dāvana skolai bija katra absolventa uzstāšanās. Koncertā dzirdējām Adrianu Gūtšmiti, Miķeli Gitendorfu, Helgu Gūtšmiti, Sabīni Briedi, Beati Olekti, Arvi Podiņu, Ainu Lodziņu ar savām meitām un audzēknēm, Jāni Ansonu, Ievu Grīnīti. Kultūras centra foajē bija redzami Terēzes Šteinblūmas, Mika Kilmita, Evas Kiršteines, Evas Jansones, Evas Gēgernieces un Kārļa Blumbaha darbi. Kā pārsteiguma viesi uzstājās mūsu skolas draugi – brāļi Grīnbergi, savukārt koncerta kulminācijā dzirdējām Ziemeļkurzemes kamerorķestri, kuram pievienojās arī mūsu skolas pedagogi un koristi.

Visu koncerta stāstu kopā savija Sabīne Briede un Eduards Olekts.

Paldies katram sveicējam par labajiem vārdiem un vēlējumiem! Paldies skolas direktorei Baibai Beraģei par svētku radīšanu mums visiem! Paldies ikvienam, kas veido mūsu skolas stāstu.

A.Kaļiņičenko

Foto: L.E.Ķiršakmene

Video: E.Riekstiņa-Maure

Galerija