07.03.2022. Skolas 55 gadu jubileja

Valdemārpils Tūrisma informācijas centrā visu marta mēnesi aplūkojama mūsu skolas interešu izglītības programmas audzēknes Mairitas Briģes darbu izstāde.