14.04.2022. Projekti

No 27.-29.aprīlim Rojas Mūzikas un mākslas skolā norisinājās vispārējās klavieres un klavierspēles audzēkņu konkurss “Mans mīļākais skaņdarbs”, kas tika veidots ar mērķi paplašināt bērnos vēlmi muzicēt, atgūt konkursu, skatuves pieredzi, kā arī lai ieskandētu skolas jauno pianīnu Yamaha, kas tapis iegādāts, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītam un Talsu novada pašvaldības līdzfinansētam projektam “Materiālās bāzes pilnveide Rojas Mūzikas un mākslas skolā – Pianīna Yamaha iegāde”.

Konkursā piedalījās visi skolas mūzikas nodaļas audzēkņi astoņās klašu grupās, kas blakus instrumentam – specialitātei – apgūst arī vispārējās klavieres vai klavierspēles programmu.

Konkursu vērtēja žūrija šādā sastāvā: Klavierspēles programmas vadītāja – Ilona Stepanova, klavierspēles pedagogs Brigita Kvālberga un metodiskās komisijas vadītāja, pedagoģe Lita Krūmiņa.

Konkursa rezultāti:

1.grupa: 1.vieta – R.Gideka, 2.vieta – M.Graudiņa, 3.vieta – M.Lāce, atzinības raksts – M.V.Carneglia.

2.grupa: 1.vieta – K.Lismente – Kviese, 2.vieta – E.L.Oļševska; 3.vieta – L.Grosbaha, L.Jēkabsone, atzinības raksts – D.N.Grunte;

3.grupa: 1.vieta – E.Klauža, 2.vieta – P.Brīvere;

4.grupa: 2.vieta – E.Štūlberga, atzinības raksti – E.Čerkašina, K.Mateika;

5.grupa: 2.vieta – G.Šneiders, M.Grīnīte, 3.vieta – L.Grīnīte, A.Poremska;

6.grupa: 1.vieta – A.Graudiņa, atzinības raksts – R.Veckāgans;

7.grupa: 2.vieta – E.Kirilova;

8.grupa: 1.vieta – A.M.Timma, G.Gitendorfa.

Galerija