21.04.2022. Vizuāli plastiskā māksla

12.aprīlī Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi piedalījās Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas rīkotajās Mākslas dienās.

Galerija