26.04.2023. Rojas ritmi

Pēc trīs gadu piespiedu pauzes 21. aprīlī Rojā atgriezās Vieglās un džeza mūzikas ansambļu konkurss “Rojas ritmi”. Konkursā piedalījās 26 dažādu sastāvu ansambļi no visas Latvijas, kopumā ap 200 dalībnieku. Konkursantu sniegumu vērtēja Aija Vītoliņa, Jānis Ansons, Gints Žilinskis un Jānis Strazds.

Konkursa rezultāti:

A kategorija – dueti, trio

3. vieta 

Ozolnieku Mūzikas skolas duets “Māsas Bumbieres” (ped. E. Jurāne)

Rojas Mūzikas un mākslas skolas vijolnieku ansamblis (ped. I. Sproģe)

2. vieta

Ozolnieku Mūzikas skolas klavieru duets (ped. I. Mangale)

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas ansamblis (ped. P. Ignatjevs, D. Akmentiņa, A. Gailītis)

1.vieta 

J. Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas duets “Šobrīd divatā” (A. Bikauniece)

B kategorija – kvarteti, kvinteti

3. vieta

BJMK “Rokskola” kvintets ”Super Contemporary Cow” (ped. E. Ramiņš)

BJMK “Rokskola” kvartets ”Rest of the Rebels” (ped. S. Kallions)

2. vieta

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas kvintets “Garkalnēni” (M. Kokars)

1.vieta 

Alūksnes Mūzikas skolas 1. klases sitaminstrumentu ansamblis (ped. M.Kalniņš, I. Lemba)

C kategorija – lielā sastāva ansambļi

3. vieta 

BJMK “Rokskola” ansamblis ”Taking back summer” (ped. R. Lībietis)

2. vieta

BJMK “Rokskola” ansamblis ”Ma Veed” (ped. E. Ramiņš)

Auces Mūzikas un mākslas skolas ansamblis “Brass Band” (ped. A.Āboliņš)

Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu ansamblis (ped. M.Kalniņš)

P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas ansamblis (ped. L. Butāne, A. Zemnieks)

1.vieta

Ozolnieku Mūzikas skolas ansamblis “Pusducis” (ped. M.Alksnis)

 

Grand Prix 

MIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” ansamblis “Combo” (ped. A.Ločmelis)

 

Kā ierasts, konkursā tika pasniegtas simpātiju balvas. Šoreiz gan pasākumu organizatoru, gan personīgās simpātiju balvas, kuras pasniedza Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktore Baiba Beraģe un Rojas pagasta pārvaldniece Santa Krūmiņa, nonāca pie Alūksnes Mūzikas skolas 1. klases sitaminstrumentu ansambļa (ped. M.Kalniņš, I. Lemba).

Sveicam visus laureātus!

Liels paldies visiem konkursa dalībniekiem un pedagogiem par to, ka Rojā atkal varējām piedzīvot īstus mūzikas svētkus! Liels paldies objektīvajai žūrijai ne tikai par konkursantu vērtēšanu, bet pacilājošo koncertu pirms apbalvošanas!

Paldies par sadarbību kafejnīcai “Divi draugi”, personīgi Mairitai Ērglei, restorānam “Mare”, personīgi Sarmai Mateikai, Rojas Jūras zvejniecības muzejam, Rojas Kultūras centram, personīgi Dacei Brokai, Marekam Štālam, SIA “Rojas DzKU”, personīgi Uldim Fīrmanim, Rojas TIC, personīgi Kristīnei Voldemārei, Sandrai Lucānei, SIA “ReVix” meitenēm, Elitai Šteinfeldei! Paldies par līdzi jušanu Talsu novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai un Rojas pagasta pārvaldniecei Santai Krūmiņai! Paldies fotogrāfei Laurai Elizabetei Ķiršakmenei! Liels, liels paldies pasākuma vadītājām Ievai Haselbaumai un Sanitai Maurei-Burkovai! Paldies visam Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam par lielisko komandas darbu! Paldies direktorei Baibai Beraģei par konkursa koordinēšanu!

Uz tikšanos nākamajos “Rojas ritmos”!

Rojas Mūzikas un mākslas skolas direktores vietniece

Aija Kaļiņičenko

Foto: Laura Elizabete Ķiršakmene

Video: Kristīne Freimane-Vīgante

Galerija