18.10.2022. Vizuāli plastiskā māksla

Mūsu mākslas nodaļas izglītojamie ņēmuši dalību Rīgas atklāto bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursā – izstādē „Pasakas par ziediem”.  Konkurss tiek organizēts ar mērķi rosināt bērnu un jauniešu radošo fantāziju, iepazīstoties ar Annas Sakses daiļradi.

Darbu izstāde notiek no 2022. gada 21. oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim RJTC (RĪGAS JAUNO TEHNIĶU CENTRS).

Konkursā dalību ņēma Rojas Mūzikas un mākslas skolas 9 izglītojamie ar saviem darbiem. Katrs audzēknis izvēlējās sev piemērotāko pasaku, kuru ilustrēt un radīt sev vēlamā tehnikā.

Pedagoģe: L. Reine-Smilgaine

Galerija