14.04.2023. – 14.04.2023.

18:00

Rojas kultūras centrs

14. aprīlī Rojas kultūras centrā mīļi gaidīti visi esošie un bijušie vizbulēni. Rojas Mūzikas un mākslas skolā jau 50 gadus darbojas mazāko dziedātāju koris, tas ir notikums, kas noteikti jāatzīmē. Mīļi gaidīts ikviens!