23.03.2023. – 23.03.2023.

17:00

Rojas kultūras centrs

23. martā notiks sadraudzības koncerts, kurā piedalīsies Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi, kā arī Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs. Visi mīļi gaidīti!