22.04.2022.

Rojas kultūras centrs

Rojas Mūzikas un mākslas skolas 55 gadu jubilejas pasākuma ietvaros notiks skolas audzēkņu koncerts.