25.02.2023. – 25.02.2023.

16:00

RMMS Izstāžu zāle

Helga Gūtšmite ir mūsu skolas absolvente un pedagoģe. Koncertā izskanēs A.Dzenīša, J.Brāmsa, Dž. Šmita, H.Gūtšmites u.c. komponistu skaņdarbi. Visi mīļi gaidīti un mūzikas piepildītu pēcpusdienu!