17.10.2022. – 21.10.2022.

Rojas Mūzikas un mākslas skola