03.10.2022. – 10.10.2022.

Rojas Mūzikas un mākslas skola