Stīgu nodaļas festivāls

14.04.2022.

Rojas Mūzikas un mākslas skolas Izstāžu zāle

Rojas Mūzikas un mākslas skolas 55 gadu jubilejas pasākuma ietvaros vijoles spēles un ģitāras spēles audzēkņu koncerts.