25.10.2022. – 25.11.2022.

Rojas Jūras zvejniecības muzejs