17.04.2024. Vizuāli plastiskā māksla

Mākslas skolas audzēkņi aktīvi piedalās dažādos konkursos.
Esam saņēmuši rezultātus par diviem konkursiem.
1. Konkurss “MĪTISKI TĒLI tautas mūzikā”
Konkursam tika iesūtīti 682 darbi no 67 Latvijas mācību iestādēm.
Konkursa mērķis bija aicināt iedziļināties un atainot mītisko un neparasto latviešu tautas folklorā!
Konkursā Atzinības rakstus saņēmuši Deniss Parfjonovs un Marta Jansone. Pedagoģe Terēze Šteinblūma.
2. Vizuālās mākslas konkurss “Putni Raiņa dzejā”
Konkursa uzdevums bija uzzīmēt zīmējumu kādam no Raiņa dzejoļiem, kurā minēti putni. Skolēni darbus varēja radīt brīvi izvēlētā tehnikā: kā zīmējumus, gleznojumus vai jauktā tehnikā (guaša, akvarelis, zīmuļi, pildspalvas, eļļas pasteļi u.c. līdzīgas tehnikas).
Konkursam tika iesūtīti 353 darbi no 42 mācību iestādēm. Vecuma grupā 11–13 gadi tika saņemti 293 darbi, savukārt vecuma grupā 14–16 gadi konkursā piedalījās 60 darbi.
Darbus izvērtēja žūrija, kuras sastāvā bija vizuālās mākslas skolotāja Anita Vjakse, māksliniece Sintija Bērziņa un Raiņa muzeja “Jasmuiža” izglītības programmu kuratore Anita Puncule.
Konkursā piedalījās Alise Valtere, Marta Jansone.
Konkursa žūrija piešķīra 11 Atzinības rakstus, no tiem viens arī mūsu skolas audzēknei Alisei Valterei. Pedagoģe Terēze Šteinblūma.
Paldies par sniegumu audzēkņiem un pedagoģēm Līgai Reinei-Smilgainei, Terēzei Šteinblūmai!

Galerija