14.02.2024. Vizuāli plastiskā māksla

13. februārī Rojas Mūzikas un mākslas skolā valdīja liela rosība, jo vecākiem bija dota iespēja iejusties bērnu lomā. Vecāki tika aicināti kopā ar bērniem jauki pavadīt laiku, radot skaistu dekoru no polimēra. Mācījāmies ieklausīties, sadarboties un iejusties bērnu  lomā.

Mākslas  skolas audzēkņu vecāki varēja izbaudīt arī muzikālus priekšnesumus, paldies pedagoģei M. Zemturei par ģitāristu sniegtajiem priekšnesumiem!

Kopā būt ar bērniem un pavadīt laiku radoši darboties ir liela vērtība, ko nevar atņemt neviens. Tādējādi varam atrauties no ikdienas rūpēm un stresa.

Vecākiem bija liels prieks par gala iznākumu, un kā paši atzina : “Šī sapulce un radošā darbnīca  ir ar pievienoto vērtību.”

Paldies  Rojas MMS vadībai par atbalstu! Paldies pedagoģei S. Joniņai!

 

Līga Reine-Smilgaine

Galerija