03.06.2023.

2. jūnijā deviņi Rojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi saņēma apliecības par profesionālas ievirzes izglītības apguvi.

Mūziku apguva Māra Grīnīte, Amanda Indriksone, Patrīcija Freimane un Eva Kirilova, meitenes izlaidumā priecēja ikvienu ar muzikālu sveicienu, savukārt mākslu absolvēja Amanda Lindsija Petraša, Kitija Lāce, Alise Ozola, Paula Laura Pele, Lonija Mikīte, kuras dalījās stāstījumā par savu diplomdarbu. Liels paldies skolas pedagogiem par ieguldītajām zināšanām!

Īpaši sveicieni tika veltīti mūsu skolas pedagoģēm, kas šajā mācību gadā atzīmē darba jubilejas, – Līga Reine-Smilgaine (15 darba gadi), Indra Sproģe (40 darba gadi) un Maruta Zemture (45 darba gadi). Skolotājas saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstus. No sirds sveicam!

Mīļš paldies mūzikas un mākslas nodaļas audzēkņiem par atraktīvajiem sveicieniem!

Vēlam veiksmi  un panākumus mūsu absolventēm! Mīļš paldies vecākiem par uzticēšanos!

Lai krāsaina vasara!

 

RMMS dir.vietn.

A.Kaļiņičenko

 

Galerija