02.06.2023. Interešu izglītība - sagatavošana

1.jūnijā skola pie sevis aicināja mūsu pašus mazākos, lai kopā ar vecākiem un pedagogiem, izbaudītu nelielu koncertu, aplūkotu tuvāk mūzikas instrumentus un radoši pavadītu laiku gan mākslas, gan mūzikas darbnīcās.

Liels prieks un aizrautība valdīja mazo audzēkņu sejās, kas ienesa īstu un patiesu sirds siltumu.

Paldies vecākiem, Aigai, Aijai, mūzikas un mākslas skolas pedagoģiskajam kolektīvam par jauko un sirsnīgo kopā būšanu. Uz turpmāku sadarbību un tikšanos septembrī!

Galerija